Advies Jeugddammen op Maat

Strategische winst door een maatwerkplan.

Veel damvereningen kampen met een dalende jeugdledenaantal of hebben zelfs geen jeugdleden of weten niet hoe men het beste jeugdleden kan werven. Een club met een gezonde jeugdafdeling is verzekerd van een gezonde en stabiele toekomst. Veel damclubs vallen om door de vergrijzing en hebben geen aanwas van onderen om de ledenaantal in balans te trekken. Het is daarom belangrijk dat damclubs, die graag een jeugdclub willen starten of versterken, een sterk jeugdbeleid op maat hebben klaarliggen en kunnen uitvoeren.

Waarom een maatwerkplan?
Strategie is altijd maatwerk. Wat bij de ene  club goed werkt, past niet bij de andere club. Dit omdat elke club uniek is, elke club heeft andere mensen, processen, systemen, activeiten, financiën en een andere cultuur. Het gaat erom dat een strategie wordt gekozen die past bij de eigenheid van de club. Zonder (persoonlijke) verbondenheid van de mensen zal de optimale waarde en voordelen niet gecreëerd worden.

Wat levert het op?
Clubs met een duidelijke en goed maatwerkplan creëren meer waarde om jeugdleden, maar ook kader, financien, PR etc., te werven, te behouden en versterken. Wat vooraf wordt nagestreefd (voorgenomen strategie) blijkt echter in de praktijk niet volledig gerealiseerd te worden. Hieruit blijkt de dynamiek van strategie, gedurende het proces blijken zaken niet realiseerbaar en ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden. Uiteindelijk is achteraf pas vast te stellen hoe de strategie vorm heeft gekregen en wat de resultaten en effecten hiervan zijn. Een goed strategisch proces zorgt ervoor dat kerncompetenties diep in de club raken, waardoor waarde en strategisch voordeel wordt behaald.

Verenigingsondersteuning
Wij hebben de ervaring en de mogelijkheden om andere damclubs, die graag willen starten met een jeugdclub of hun eigen jeugdbeleid versterken/verbreden, te adviseren en/of ondersteunen met een maatwerkplan en een duidelijke strategie. Maar denk ook bijvoorbeeld aan:

  • Het creëren van een nieuw sportaanbod voor jeugdleden (opleiden van kader, ontwikkelen promotiemateriaal, organiseren van een kick-off evenement)
  • Het verbeteren van een bestaande activiteit (opleiden van kader, ontwikkeling promotiemateriaal)

Neem met ons contact op naar de mogelijkheden: jeugddammennoord@gmail.com