Technisch Kader: Trainingen

Missie: voor elke damtalent in de regio een competente trainer/coach en voldoende kader aanwezig om in te spelen op vraag en aanbod.

Regiotraining Hoogeveen en Groningen – januari – juli 2016
Ook in 2016 vindt er weer een Regio-training (voormalig DDB-training) plaats. Al vier jaar lang wordt er in de regio trainingen georganiseerd voor onze regionale talenten. Deze trainingen vormen nu een onderdeel van het regioplan. De Regio-training is van januari – juli 2016 en tellen acht trainingen. Dit jaar wordt in Groningen ook twee traininsgroepen georganiseerd: voor beginners en gevorderden. Talenten uit de regio worden hier speciaal voor uitgenodigd om deel te nemen. De trainingen worden gegeven door Zainal Palmans (Hoogeveen) en Klaas Hendrik Leijenaar (Groningen) en Danny Staal/Martijn de Jong (beginnersgroep).

Meisjestraining – september – februari 2015/2016
Het regioplan is dit jaar gestart met een pilot om meisjstraining te geven. Deze trainingen worden op dit moment gegeven door Natalia Sadowska en vijf meisjes volgen de training. De trainingen vinden in Hoogeveen plaats van 18:00 – 20:00 uur op een donderderdag- of vrijdagavond. Er worden totaal vijf trainingen gegeven.

Toekomst
In de toekomst wordt er gekeken of er meerdere groepstrainingen kunnen worden georganiseerd. Groepstraining op een andere locatie, gelijkwaardig niveau.

Regiotrainers
Zainal Palmans
Klaas Hendrik Leijenaar
Bert Aalberts
Nick Waterink
Natalia Sadowska
Gerco Lubberink
Rik Smit

De regiotrainers worden ingezet in het geven van privétraingen aan (potentiële) talenten van een vereniging in het regioplan, groepstrainingen, coaching en overige kader. Maar denk ook bijvoorbeeld aan damworkshops op scholen, structureel les geven aan scholieren en andere technische kaderactiviteiten.