Regioplan

Elkaar inspireren en motiveren!

Sinds 1 april 2015 zijn we begonnen met het uitvoeren van een effectief jeugdbeleid in de regio en bij een aantal regionale verenigingen. Er wordt gebruikt gemaakt van ‘Het concept Hoogeveen’. Dit concept voert een actief beleid uit om meer jeugddammers te werven op de club. Jeugddammers op breedte- als topsportniveau.

Daarnaast voorziet het concept van andere belangrijke zaken, zoals kader, sponsoring, vrijwilligers, trainingen, materiaal etc. Dit concept hebben we regionaal nu verbreed en scherper gemaakt, want op op regioniveau is het goed om verbeteringen door te voeren, denk bijvoorbeeld aan: technisch kader in de regio, organisatiestructuur, financieelbeleid, organiseren van (nieuwe) jeugdactiveiten, samenwerking met verenigingen/bonden en andere instanties.

Het regioplan voorziet van alle mogelijkheden en nuttige plannen om haar doelen te halen:

  • 300 jeugdleden in 2017
  • Elkaar inspireren en motiveren!
  • Van elkaar leren en samenwerken
  • Sportief: competitief
  • Breedte- en topsport door grotere massa
  • Grenzen tussen clubs laten  vervagen omwille v.h. hogere  doel: florerende jeugdregio
  • Duurzaamheid en maatschappelijk rendement

Visie
De grenzen tussen provincies vervagen en meer toenadering en samenwerking zoeken voor het hoogste doel: jeugdontwikkeling versterken in de regio. Daarvoor moeten we de waardevolle kennis en kwaliteiten in de organisatie toepassen.

Missie
Regiowerking Noord investeert in de maatschappij om damclubs te ondersteunen en te voorzien van kwantiteit als kwaliteit binnen de vereniging. Activiteiten ondernemen in de omgeving is tevens belangrijk. Dit is terug te zien binnen onze eigen organisatievoering.

PDF Regioplan Noord