19/07: WETHOUDER BERGHUIS REIKT DAMDIPLOMA’S UIT AAN LEERLINGEN VAN ‘DE GETIJDEN’ PIETERBUREN

Ook in het afgelopen schoolseizoen werden damlessen gegeven aan leerlingen van basisschool ‘De Getijden’ te Pieterburen. Zo ontstond er een ware damcultuur op deze school. De vruchten daarvan zijn talrijk: begin van dit kalenderjaar werd het welpenteam van de school Gronings kampioen en enkele maanden geleden behaalde Maurice Pool (groep 4) bij de benjamins de tweede plek in het NK. Ook nemen 5 leerlingen al enige tijd deel aan de regionale training in Groningen.

Het succes kwam mede tot stand dankzij de inzet van de damdocenten Wim Dirks (Den Andel) en Willem Groeneveld (Pieterburen), die iedere maandagmiddag na schooltijd lesgaven aan circa vijftien belangstellende kinderen. Uiteraard speelde ook de betrokkenheid van de leerkrachten en meerdere ouders daarin een belangrijke rol.

Onderdeel van het lesprogramma aan de kinderen was onder meer het volgen van een opleiding voor een damdiploma. Anna Elzinga en Meike Wiersema legden afgelopen maandagmiddag met goed gevolg examen af voor het Van der Wal-diploma. Twee meer gevorderde kinderen, Esmee Rosema en Eva Elzinga, deden gelijktijdig examen voor het Wiersma-Wit-diploma. Rudolf Schwab (examencoördinator) en Nico Werkman (voorzitter Provinciaal Groninger Dambond) spraken de dammende leerlingen tijdens een afsluitende bijeenkomst enthousiasmerend toe, waarna wethouder Kor Berghuis van De Marne de diploma’s aan de geslaagden uitreikte. Tevens overhandigde hij de wisselbeker aan de nieuwe schooldamkampioen Siemen Jan Hommes. Aansluitend konden de kinderen, de genodigden en de talrijke ouders onder het genot van een hapje en drankje nog geruime tijd napraten.

Na het zomerreces krijgt het dammen op ‘De Getijden’ uiteraard een vervolg met diverse damopleidingen. Enkele kinderen brengen inmiddels ook regelmatig een bezoek aan de jeugdafdeling van de damvereniging Warffum. Uiteraard neemt de Pieterbuurster school in januari/februari 2018 ook weer deel aan de schooldamwedstrijden.

Voor andere basisscholen in de regio bestaat er ook de mogelijkheid dat er trainingen en lessen worden gegeven. Gegadigden hiervoor kunnen contact opnemen met Wim Dirks uit Den Andel, tel. 0595-424289.